3D printad bröstbenortos

Aktiv Ortopedteknik ligger i framkant med att ta tillvara ny teknik och är bland de första med att utnyttja 3d-printade ortoser av den här typen i Sverige.

Jan Ramström Ortopedingenjör på Aktiv Ortopedteknik granskar en bröstbensortos till en ung flicka med diagnosen pectus cainatum, ett tillstånd som oftast drabbar ungdomar som växer. Det innebär att bröstbenet växer ojämt och orsakar en skevhet som påverkar bröstbenet negativt. Behandling med en ortos pågår oftast i 12-18 månader och efter det är personen färdigbehandlad.
12-18 månader kan vara en lång tid i en ung människas liv därför är det estetiska minst lika viktigt som det funktionella, berättar Jan samtidigt som han granskar de modifieringar som han just gjort, och det som gör just den här ortosen unik och speciell, är att den är 3d-printad.