Benproteser för alla behov

En protes är ett hjälpmedel som ersätter en förlorad kroppsdel t.ex. ett underben. Protesen sätts på den kvarvarande delen av benet efter amputation. Behov och bedömning om vem som får en protes görs av en läkare tillsammans med patienten i samråd med ett rehabiliteringsteam. I teamet ingår fysioterapeut, ortopedingenjör och arbetsterapeut.

Vårt sortiment

Lårbensprotes

Lårbensprotes

En lårbensprotes får du när du är lårbens-amputerad eller amputerad genom knät. När man har en lårbensprotes så går proteshylsan upp på låret och protesen är ut­rustad med en konstgjord knäled. Protesteamet som vanligtvis består av ortopedläkare, ortopedingenjörer, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog arbetar tillsammans med dig för att fastställa vilka behov du har för att hitta den bästa protesen för dig. En individuell lårbensprotes tas sedan fram, som är anpassad efter dessa behov. Din självständighet på arbetet, i vardagen och fritiden är vår främsta prioritet. Här kan du läsa mer om hur processen går till när du får din lårbensprotes.

Underbensprotes

Underbensprotes

Vilken typ av protes som du skall ha beror på vilken nivå du är amputerad. Är du underbensamputerad innebär det att du har din knäled kvar och pro­tesen sitter på ditt underben. Då får du en så kallad underbensprotes. När man har en underbensprotes så går proteshylsan upp på knät. Protesteamet som vanligtvis består av ortopedläkare, ortopedingenjörer, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog arbetar tillsammans med dig för att fastställa vilka behov du har för att hitta den bästa proteslösningen för dig. En individuell underbensprotes tas sedan fram, som är anpassad efter dessa behov. Din självständighet på arbetet, i vardagen och fritiden är främsta prioritet när vi tar fram rätt underbensprotes till dig.

Fotprotesen

Fotprotesen

Protesfoten är grunden för alla benproteser och påverkar starkt om du kan stå på ett säkert och bekvämt sätt. Hur den fungerar vid hälisättning, vid avrullning och frånskjut påverkar i sin tur hela ditt rörelsemönster när du går. Din ortopedingenjör hos Aktiv Ortopedteknik kommer att se till att protefoten stämmer överens med hela protessystemet och uppfyller dina behov.

Att välja rätt benprotes

Att välja rätt benprotes

Att leva utan en kroppsdel kan ha stor inverkan på vardagen. Du kommer att stöta på många utmaningar, både i ditt arbete, hemma, på fritiden och vid sociala aktiviteter. Vilken typ av protes som du skall ha beror på vilken nivå du är amputerad. Vår erfarna personal hjälper dig till rätt val, och följer dig från utprovning till gåträning med den nya protesen.