Uppresningsträning

Uppresningsträning i 3 olika svårighetgrader.

Denna träning stärker de stora muskelgrupperna i lår och säte. Träningen kommer att bidra till ökad cirkulation, rörlighet och balans som leder till säkrare förflyttningar och därmed ökad självständighet.

Kontakta oss