Knäortos / Knästöd

Knäbesvär och smärttillstånd i knäleden är något som drabbar många och kan leda till minskad fysisk aktivitet. Idrott utsätter dina knäleder för belastning. Snabba förflyttningar och tung belastning sliter på knäledens muskulatur och senor. Knäortoser kan både vara ett stöd för att avlasta vid en muskelskada eller operation, eller som ett hjälpmedel för att återfå funktion vid exempelvis artros. Hos Aktiv Ortopedteknik hjälper vi dig att hitta rätt knäortos beroende på vilket knäbesvär just du har.

Några vanliga besvär där knäortoser kan var till hjälp för att avlasta, stabilisera, smärtlindra och underlätta rehabilitering är:

Artros

Vid artros sker en uppluckring av ledbrosket i knäleden så att dess kvalitet gradvis blir sämre och försvinner. Detta kan orsaka en snedbelastning som gör att leden känns instabil. Knäledsartros drabbar främst äldre personer men kan förekomma hos yngre personer som genomgått knäledsoperationer eller utsatts för allvarliga knäledsskador. Framför allt är det vanligt hos yrkesgrupper där tunga lyft ingår och inom idrott som till exempel fotboll, handboll och ishockey. Vanliga symptom är belastningssmärta, begränsad rörlighet, svullnad och stelhet i knäleden. Om du har en konstaterad artros i knäleden kan en knäortos hjälpa till att stabilisera och ge smärtlindring genom att mekaniskt avlasta knäleden. Aktiv ortopedteknik kan hjälpa dig att prova ut en knäortos utefter dina behov och förutsättningar. 

Hopparknä

Hopparknä är något som ofta drabbar idrottare såsom friidrottare, basket-, vollyboll- och fotbollsspelare mm. Hopparknä beror på en bristning och inflammation i knäskålssenan på grund av överbelastning. Symptomen kan vara smärta i knäskålssenan i samband med aktivitet samt värk och stelhet under och efter ansträngning. En ortos kan hjälpa till att avlasta din knäskålssena och minska smärtan. Aktiv Ortopedteknik kan hjälpa dig att prova ut en knäortos / knästöd baserat på dina behov och förutsättningar.

Korsbandsskador

Korsbandsskador är en av de vanligaste och svåraste knäskador som förekommer inom idrotten. Det är viktigt med korrekt diagnos tidigt för att påbörja lämplig behandling. Orsaker till att man får en korsbandsskada är ofta vridvåld, då foten fastnar i underlaget och knäet vrids inåt, kollisioner och översträckningsvåld. Symptomen blir en omedelbar smärta vid skadetillfället och därefter belastningssvårighet och svullnad. Vid en korsbandsskada behövs ett akut omhändertagande av utbildad personal för diagnos och eventuellt operation. En ortos kan underlätta för dig under aktivitet och rehabilitering. Aktiv Ortopedteknik kan hjälpa dig att prova ut en knäortos / knäskydd baserat på dina behov och förutsättningar.

Meniskskador

Meniskskador kan förekomma både på insidan respektive utsidan av knäet. Hos yngre uppstår meniskskadan oftast i samband med idrottsaktivitet där vridvåld är den vanligaste orsaken. Hos medelålders och äldre människor kan en meniskskada uppstå vid ett relativt litet våld, t.ex. vid uppresning från huksittande. De vanligaste symptomen är smärta vid vridrörelser, låsningskänsla, nedsatt rörlighet i knäleden och nedsatt styrka i främre lårmuskeln. Ofta opereras en skadad menisk där den skadade delen tas bort eller sys ihop. Avlastande knäortoser används ofta för att underlätta träning och minska smärta. Aktiv Ortopedteknik kan hjälpa dig att prova ut en knäortos utefter dina behov och förutsättningar.

Schlatters sjukdom

Schlatters sjukdom är en överbelastning och inflammation av knäskålssenans fäste på underbenet. Det drabbar främst pojkar i 10-16 års ålder men förekommer även hos flickor som idrottar mycket. Besvären läker ut spontant men läkningstiden kan sträcka sig över flera år. Detta orsakas ofta av mycket träning utan vila och återhämtning och visar sig som smärtor vid senans fäste på skenbenet, svullnad och ömhet vid fästet. Även en utbuktning kan förekomma vid senans fäste. Åtgärder för att minska symptomen är användning av en knäortos för avlastning och värme, att reducera antalet tränings- och tävlingstillfällen per vecka, kylbandage, stretching, bra skor och eventuellt fotbäddar eller inlägg. Aktiv ortopedteknik kan hjälpa dig att prova ut en knäortos / knästöd baserat på dina behov och förutsättningar.

Skada på sidoledbanden

Skada på sidoledbanden i knäet kan innebära en delvis eller total bristning av sidoledband och kan drabba både insida och utsida av knäet. Det inträffar ofta i kontaktidrotter som t.ex. fotboll och ishockey. Slag eller kollision mot utsidan eller insidan av knäet är vanliga orsaker. Symptomen är smärtor på den sida av knäet där skadan inträffade, ostadighetskänsla och rörelsesmärta framför allt vid böjning av knäet. Åtgärder vid skada förutom det akuta omhändertagandet innefattar rehabilitering av sjukgymnast och knäortos för att underlätta aktivitet och rehabilitering.  Aktiv Ortopedteknik kan hjälpa dig att prova ut en knäortos / knäskydd baserat på dina behov och förutsättningar. 

Behöver du en specialanpassad ortos kommer du till oss via en remiss eller bokar en tid hos ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik center.

 

 

-