Kroniska ryggbesvär, diskbråck, ischias

Kroniska ryggbesvär, diskbråck och ischias är relativt vanligt förekommande. Detta visar sig som en ihållande smärta i ländrygg/svank som eventuellt kan stråla ned i benen. Orsakerna kan vara upprepande ryggskott, dålig hållning och arbetsställning, för lite motion eller olycksfall. Vid kroniska ryggbesvär är det viktigt att behålla en så aktivt levnadsstil som möjligt då inaktivitet ofta förvärrar problemen. Det är viktigt att kontakta din vårdgivare för att diagnostisera besvären så du får rätt behandling.