Meniskskador

Meniskskador kan förekomma både på insidan respektive utsidan av knäet. Hos yngre uppstår meniskskadan oftast i samband med idrottsaktivitet där vridvåld är den vanligaste orsaken. Hos medelålders och äldre människor kan en meniskskada uppstå vid ett relativt litet våld, t.ex. vid uppresning från huksittande. De vanligaste symptomen är smärta vid vridrörelser, låsningskänsla, nedsatt rörlighet i knäleden och nedsatt styrka i främre lårmuskeln. Ofta opereras en skadad menisk där den skadade delen tas bort eller sys ihop. En avlastande ortos används ofta för att underlätta träning och minska smärta.