Korsbandsskador

Korsbandsskador är en av de vanligaste och svåraste knäskador som förekommer inom idrotten. Det är viktigt med korrekt diagnos tidigt för att påbörja lämplig behandling. Orsaker till att man får en korsbandsskada är ofta vridvåld, då foten fastnar i underlaget och knäet vrids inåt. Symptomen blir en omedelbar smärta vid skadetillfället och därefter belastningssvårighet och svullnad. Vid en korsbandsskada behövs ett akut omhändertagande av utbildad personal för diagnos och eventuellt operation. En ortos kan underlätta för dig under aktivitet och rehabilitering.