Tumbasartros

Tumbasartros innebär en uppluckring av ledbrosket så att dess kvalitet gradvis blir sämre, som sedan kan försvinna helt eller delvis. Defekten i ledbrosket kan orsakas av en snedbelastning eller tidigare skador som gjort att leden åldras fortare. Smärtorna är ofta i och runt leden. För att minska smärtorna bör du använda en ortos både dag som natt. Ortosen minskar smärtan och motverkar felställning.