Polyneuropati

Polyneuropati är en nervsjukdom av vilken många kan drabbas. Här fokuserar vi främst på hur den påverkar ben och fötter. Oftast börjar sjukdomen i nerverna som finns i benen vilket leder till försämrad känsel i fötterna och svårare att gå. Problemen kan sedan vandra vidare uppåt i kroppen och andra ställen kan beröras.

Problemen brukar te sig genom att fötterna domnar bort stickningar kan förekomma. Vanligt är att man känner sig svag i fötter och händer, samt att man upplever smärta och obalans. Vissa får även hälsprickor och blir torr i huden. Det finns flera orsaker bakom Polyneuropati, där diabetes nämns som en av de vanligaste. Polyneuropati är vanligt bland äldre där är orsaken inte alltid är lätt att identifiera. Orsaken måste hittas för att en korrekt och lyckad behandling ska kunna genomföras.

I och med att polyneuropatin innebär svårigheter att gå förespråkas individanpassade skor för att minska belastningen. Individanpassade fotbäddar kan utformas efter en analys av foten och steget för att korrigera upp eventuella felställningar samt minska belastningen och på så sätt underlätta avvecklingen av steget.