Plantar Fasciit

Plantar fasciit är ett smärttillstånd i hälen. Smärtan och symtomen påminner om de för hälsporre, men är betydligt vanligare. Smärtan sitter oftast medialt, på insidan, i slutet av det längsgående fotvalvet. Smärtan kommer plötsligt eller smygande och börjar i hälkudden i en punkt på insidan av hälen som kan sträcka sig mot mitten av fotvalvet och bakre delen av vristen. Första tecknet på problem är att det gör ont när man tar de första stegen på morgonen eller efter vila. Många patienter med dessa problem har även en kraftig överpronation.

En plantar fasciit uppstår på grund av skada i fästet för senan som löper under fotvalvet och fäster in i hälbenet (calcaneus). Senan löper under valvet och fäster i tåbenen och ser till att valvet i hålfoten håller sin position och inte sjunker ihop. När denna skadas kan smärta uppstå dels i sig själv men även där den fäster i hälbenet. Problemen behöver inte alltid bero på att senan skadats, utan kan vara på grund av att senan är stram eller för kort. Det kan då utvecklas knutor vilka irriterar och inskränker rörelsen. När senan aktiveras och är kort så drar det således i fästet kring hälbenet och skadan uppstår. Smärtan som uppstår i och med detta kan variera från fall till fall men kan vara relativt aggressiv.

Detta är en åkomma som kan försvinna om man behandlar problemen på rätt sätt och sätter in åtgärder i rätt tid innan skadan blivit för stor. Detta bör göras med hjälp av rekommenderad hjälp. Individuella fotbäddar efter gipsavgjutning med eventuell urgröpning för hälen och extra stöddämpning är ett effektivt sätt att förminska problemet med plantar fasciit. Fotbäddarna fungerar som avlastare för smärtområdena och ger plantarsenan en chans att läka ut. Detta då fotbäddarna korrigerar upp eventuella felställningar och ger foten stöd så att kroppen kan hantera och läka ut skadan.

Vid nedsjunkna fotvalv och även höga hålfötter så handlar det om att optimera positionen för fotvalven och minimera överbelastningen. Fotbäddarna kan med fördel användas i förebyggande syfte innan problemen blir större eller inskränker för mycket på aktivitet.