Nedsjunkna fotvalv

Nedsjunkna fotvalv, ibland även kallat plattfot, innebär ett tillstånd med belastningssmärta till följd av kollaps av det längsgående fotvalvet. Fenomenet orsakas oftast utav en bristning eller inflammation av en kraftig sena som löper under foten vilket leder till att fotvalvet sjunker ner eller kollapsar. Tillståndet kan medföra varierande besvär, från måttliga i ett tidigt skede till ett invalidiserande smärttillstånd med uttalad ledpåverkan i slutstadiet.

Nedsjunkna fotvalv kan komma plötsligt men är i många fall resultatet av en lång tids överbelastning. Problemet uppstår oberoende av ålder och är sällan relaterat till belastning utan mer genetiskt där förutsättningarna är lägre valv från början. I dessa fall handlar åtgärder om att minska eventuella framtida besvär. Det är ett relativt välkänt begrepp men få vet att det finns hjälp att få.

Problemet bör behandlas i ett tidigt stadium för att undvika ytterligare kollaps av fotvalvet. Tillståndet bör behandlas med skoinlägg där individanpassade fotbäddar rekommenderas för att skapa positiva förhållanden vid varje enskilt fall.  Individuella fotbäddar skapas efter gipsavgjutning och kan flyttas till olika typer av skor. Belastningen sprids ut belastningen och korrigerar även upp eventuella felställningar. På så sätt kan problemet och smärtan behandlas.