Plattfot - Nedsjunkna fotvalv

Plattfot ibland även kallat nedsjunkna fotvalv,  innebär att det längsgående fotvalvet är betydligt lägre än normalt, vilket ibland leder till överbelastning och smärta, framförallt på insidan av foten. Men de flesta som är plattfotade upplever inga besvär. Då det i många fall har genetiska orsaker finns det inga förebyggande åtgärder. Om man upplever smärta finns det god hjälp att få genom individuellt utprovade inlägg och stabila skor, som förhindrar att insidan av foten faller ner.

Om du upplever att plattfotheten kommit plötsligt och gör ont bör du uppsöka läkare för att utreda orsaken. Det kan då bero på en överansträngning av senan som håller upp fotvalvet. Det är i dessa fall mycket viktigt med ett individuellt utformat inlägg som lyfter upp hålfoten. Detta bör kombineras med ett träningsprogram utformat av fysioterapeut/sjukgymnast.

Ibland kan det bero på andra underliggande sjukdomar, som till exempel ledgångsreumatism.
Barn har som regel låga fotvalv under tillväxten. Det är först i tonåren som foten får sin färdiga form och ingen behandling sätts in om inte barnet uppvisar smärta.

Kontakta ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik center så hjälper vi dig med individuellt anpassade skor och inlägg.

 

 

Kontakta oss