Mortons syndrom

Mortons syndrom är ett smärtsamt tillstånd i framfoten som beror på att nervrötter kläms mellan metatarsaledsbenen på grund av ett kollapsat främre fotvalv och kan även kallas metatarsalgi. Detta innebär att känselnerven mellan 3:e och 4:e tån kommer i kläm och bildar en ömmande knuta. Denna kan ge svår belastningssmärta i form av värk och obehag. Smärtan kan te sig som huggande, stickande eller brännande och uppstår i samband med varje steg.

Oftast ter sig problemen vid ett neurom, ett syndrom som visar sig som en skärande eller stickande känsla och kan upplevas som väldigt obehaglig. Vissa individer upplever även en brännande känsla. Det är inte heller ovanligt att framfoten domnar bort. Smärtan startar ofta i mindre grad men ökar oftast i intensitet, och kan även förändras med tiden. Viss aktivitet och vissa rörelser, så som statisk belastning, kan ge förvärrade problem. Anledningen till att smärttillståndet kan förändras med tiden är vanligtvis att neuromet försämras samt att framfötterna sjunker ner mer vilket leder till ökad belastning. Värken och smärtan kan även gå tillbaka tillfälligt för att sedan återkomma. Även platta och veka skor kan ge ökad smärta, och det är viktigt med rätt typ av sko.

Mortons syndrom bör behandlas med en individuellt anpassad fotbädd efter gipsavgjutning och analys. En sådan stödjer upp de mellersta metatarsalhuvudena och ökar utrymmet mellan tålederna så att nerven avlastas. Detta bör göras relativt omgående efter att symptomen visar sig för att undvika en eskalering av smärtan och eventuellt bli av med besvären. Fotbäddarna hjälper till att lyfta framfötterna för att minska nervinklämningen, och hanterar felbelastningen som oftast föreligger. Fotbäddarna kan med fördel användas i förebyggande syfte.