Instabil fotled

Instabila fotleder är vanligt och förekommer i alla åldrar. Ofta leder instabila fotleder till en ökad risk för fotledsstukning, men upprepade fotledsstukningar och fotledsvrickningar kan i sig även leda till instabila eller svaga fotleder. Otillräcklig stabilitet kan innebära problem, smärta och värk och kallas medicinskt för fotledsdistorsion. Problemen uppstår då ledbanden i fotleden utsätts för hård belastning, vanligtvis vid stukningar, och leder i det långa loppet till uttänjda ledband.

Stukningar kan uppstå vid excentriska aktiviteter, men kan även uppstå vid ett kraftigt snedsteg. Då foten viker sig exponeras den för risk att skadas kraftigt då fotleden är som mest instabil i det läget.

Symptomen vid en stukning är smärta, blödning samt svullnad av området. Ofta kan en värmeökning förekomma på det berörda området, och smärta uppstår vid rörelse. Värmeökningen är dock ofta ofarlig, och att röra på sig är viktigt vid rehabiliteringen trots eventuell smärta. Viktigt är att uppsöka vård vid kraftig smärta för att behandla problemen på rätt sätt.

Har du drabbats av en fotledsstukning är det viktigt att så fort som möjligt sätta förband med kompression (tryck) på fotleden. Prova även att kyla fotleden samt håll den i högläge under en kortare tid. När den värsta smärtan lagt sig försök att röra på fotleden och få igång rörelseträning. För att stabilisera en instabil fotled samt att motverka framtida problem så används med fördel ett stödjande ortos till fotleden.

Vid upprepade problem är det viktigt att lokalisera och klarlägga orsakerna bakom stukningarna. Instabila fotleder kan och bör så snabbt som möjligt stabiliseras med en ortos och biomekaniskt balanserade fotbäddar.