Hälseneinflammation

Inflammation i hälsenan är i regel relaterad till överansträngning och medför i de flesta fallen smärtor, svullnad och ömhet i anslutning till senan, och går under namnet hälseneinflammation. Dessa överbelastningsskador uppstår framförallt inom motions- och idrottsaktiviteter med mycket löpning och hopp.

Hälseneinflammation är vanligt hos aktiva löpare samt inom sporter med mycket rotation. Hälsenan blir överansträngd och kan svullna upp, smärta eller kännas kort och spänd. Besvären kan variera från tillfälle till tillfälle och hänger kvar under en längre tid vid en kraftig inflammation. En vanlig orsak är kraftig pronation då hälsenan får rotera mellan fästet på Calcaneus och Soleus. Denna rotation leder till en irritation och överansträngning och utveckling av en inflammation eller partiella rupturer på hälsenan.

Analys av fot, gång och löparsteg är mycket viktigt vid hälseneproblem för att utläsa om någon form av pronation eller supination existerar. Detta påverkar och belastar hälsenan vilket i sig kan leda till en inflammation. Individuella fotbäddar med stabilisering och korrigering av eventuella felställningar är rekommenderat. Effekten är ofta snabb och effektiv där foten korrigeras till ett gynnsammare vilket skapar förutsättningar för kroppen att läka ut skadan. Dessa fotbäddar tillverkas individuellt efter analys och avgjutning.