Droppfot

Droppfot är ett tillstånd där funktionen på fotens dorsalflexorer är nedsatt eller inte fungerar. Tillståndet innebär att de muskler som böjer foten uppåt mot underbenet inte fungerar som de ska på grund utav olika anledningar, vilket medför rörelseinskränkningar eller att foten hänger.

 

Problemet beror i de flesta fallen på att peroneusnerven kommit i kläm, nerven förmedlar muskelaktiverande och känseltrådar. Detta kan inträffa på olika platser i kroppen men är vanligt kring ryggen, ryggraden och i benet. När dessa nervtrådar inte fungerar som det ska på grund utav klämskadan så försämras den motoriska förmågan och foten går inte att böja vilket leder till ett tillstånd som kan vara mycket besvärligt. Problemet kan även uppstå efter en stroke eller nervskada. Det ska dock förtydligas att tillståndet i vissa fall kan förändras och förbättras. Vid mer komplicerade besvär så kan det vara svårt att lokalisera orsaken bakom - för detta krävs en noggrannare utredning av specialistläkare.

 

Ett av de mest effektiva sätten att förbättra tillståndet på droppfoten är att tillverka fotbäddar där man lyfter och styr fötterna så att belastningen blir den optimala. Belastningen korrigeras så att all eventuell felbelastning minskas, vilket underlättar avvecklingen i steget. Skor med mycket avveckling är även viktigt för att underlätta avrullningen i steget. Det finns speciella ortoser för droppfötter som även lyfter fotryggen upp mot skenbenet.