Hallux Valgus

Sned stortå kallas även hallux valgus och är den vanligaste felställningen i foten. Det innebär att stortån vrids mot övriga tår och en ömmande knuta bildas på insidan av foten. Samtidigt vrids mellanbenet in mot kroppen vilket gör foten bredare. I vissa fall kan stortån ligga omlott med nästa tå, vilket ofta resulterar i skoskav.

En orsak kan vara trånga och smala skor, och det drabbar mest kvinnor, men det finns även ärftliga faktorer. Vissa sjukdomstillstånd, som ledgångsreumatism, kan leda till  hallux valgus. Barn och unga drabbas också men i betydligt mindre utsträckning.

Besvären yttrar sig ofta i smärta och svårigheter att hitta skor som passar. Skav från skor kan resultera i inflammation på insidan av stortån vilket gör att knölen blir ännu större och ömmande. Därför är det viktigt att hitta skor som är tillräckligt rymliga för att undvika irritation och minska belastningen på stortåleden. Ibland är det nödvändigt med utlästning av skor eller måttanpassade skor. Ett inlägg med pelott för att stödja fotvalvet och reducera belastningen på särskilt utsatta områden är också att rekommendera och minskar ofta smärtan. I svårare fall krävs operation. Prognosen är då god, men risk för återfall finns.

Kontakta ditt närmsta Aktiv Ortopedteknik center så hjälper vi dig att hitta rättskor och inlägg.

 

 

Kontakta oss